Hotel Villa Letan

A.V. Letan d.o.o. za graditeljstvo, ugostiteljstvo, trgovinu i turistička agencija

Registrirano u Trgovačkom sudu u Rijeci - stalna služba u Pazinu

MBS: 130043414
OIB: 84461271114
Temeljni kapital: 2.721.800,00 kuna
Članovi uprave: Ante Volarević i Tomislav Volarević

Banka: Zagrebačka banka, Podružnica Pula, Matka Laginje 1, 52100 Pula

Devizni račun: 2360000-1102166189
SWIFT: ZABAHR2X
IBAN: HR1523600001102166189
Žiro račun: 2360000-1102166189

Adresa: Peroj 450, HR-52215 Vodnjan

Tel: +385 (0)52 521 006